Методичні розробки вчителів школи за 2012-2017 р.р.

(Власна друкована продукція з досвіду роботи)

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові учителя

 

Назва роботи

 

Коротка анатоція

 

1.

БАКАЄНКО

Олег Вікторович

Довідник з історії України для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, що є обов’язковими для розпізнання на ЗНО з історії України

Довідник містить багатий матеріал , що стане в нагоді випускникам 11-х класів при підготовці до ЗНО з історії України

2

САВЧЕНКО Вікторія Іванівна

Інтерактивні методи навчання на уроках хімії та біології

Про використання різних інтерактивних методів під час вивчення хімії та біології ( з власного досвіду)

3.

ЛУБЕНСЬКА Наталія Іванівна, ФЕПА

Ольга Євгенівна

Методика проектів—це методика ХХІ століття

Посібник – спроба творчого підходу до вивчення і впровадження такої освітньої технології як метод проектів на уроках математики

4.

ФЕПА

Ольга Євгенівна

З думою про прекрасний світ

Посібник містить енциклопедичний матеріал про творчість художників, репродукції картин, і може бути використаний учителями художньої культури, літератури, мистецтва, класними керівниками і, просто, шанувальниками мистецтва

5.

КОМЛЄВА Світлана Михайлівна

Позакласні заходи з історії

Посібник містить матеріал із власного досвіду роботи вчителя історії

6.

ЄМЕЦЬ

Віра Михайлівна

Розвиток навичок читання на уроках у початкових класах

Розробка знайомить з досвідом роботи вчителя над формуванням навичок читання молодших школярів

7.

ЧУБ

Галина Миколаївна

Хімія. 7-9. Тестові завдання

Посібник містить тестові завдання для учнів 7-9 класів з кожної теми, що відповідає діючим програмам, а також електронний варіант тестів, що може використовуватися для контролю і самоконтролю

8.

КОВАЛЕНКО Раїса Олексіївна

Збірник тестових завдань з курсу «Фізична географія України»

У посібнику подано різні види диктантів для 1-4 класів відповідно до вікових особливостей.

9.

Кафедра вчителів початкових класів

Тиждень з основ здоров’я в початкових класах

Розробка містить рекомендації із впровадження здоров’язберігаючих технологій та виховання здорового способу життя під час уроків, у позакласних заходах, у роботі з батьками.

12.

ЖОВТЯК Олександра Степанівна

Шеренга славетних математиків

Посібник містить розробки позакласних заходів з математики. Може бути використаний і на уроках.

13.

Бабенко Вікторія Богданівна

Хвилинки каліграфії на уроках української мови.

Вчителям початкових класів, для вдосконалення навичок каліграфічного письма учнів на уроках української мови.

14.

Барбі Марина Володимирівна

Методичні рекомендації щодо впровадження у загальноосвітніх закладах курсу «Етика і психологія сімейного життя».

Збірка містить розробки уроків, додаткові матеріали для проведення уроків, виховних заходів. Для вчителів етики, шкільних психологів, класних керівників.

15.

Барбі Марина Володимирівна

Правовиховна робота в школі ( із досвіду роботи Білицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1),

Посібник містить елементи досвіду, право виховної роботи педколективу з учнями. Може бути використаний директорами, їх заступниками, педагогами організаторами, вчителями, практичними психологами.

16.

Іванченко Валентина Іванівна

Занимательная лексика

Посібник містить ігровий матеріал, ребуси, шаради, загадки, розробки нестандартних уроків, теоретичний матеріал з теми «Лексика і граматика».

Може бути використаний вчителями російської мови і літератури на уроках і в позаурочний час.

17.

Іванченко Олена Петрівна

К истокам слова (материалы к изучению фразеологии русского языка)

Посібник містить загальні поняття про фразеологію та фразеологізми, висвітлює деякі питання утворення фразеологізмів, а також матеріали для позакласної роботи.

18.

Комлєва Світлана Михайлівна

Позакласні заходи до 70-річчя Великої Перемоги.

Посібник містить розробки позакласних заходів з історії Великої Вітчизняної війни. Апробовано в школі.

19.

Комлєв Юрій Васильович

Застосування здоров’язберігаючих технологій на уроках фізкультури.

Посібник містить характеристику здоро’язберігаючих технологій, розробки позакласних заходів з фізкультури для учнів 5-11 класів. На допомогу вчителям фізкультури.

20

Нагребельна Людмила Федорівна

Шляхи фразеологічного удосконалення мовлення учнів.

 

Використання фразеологізмів на уроках української мови та літератури.

21.

Фепа Ольга Євгенівна

Гортаючи сторінки календаря.

Багатий матеріал з народознавства, який можна використовувати на різних уроках та в позакласній роботі.

22.

Храпко Лариса Миколаївна

Література як життя… (Екзистенціально-діалогічне викладання української літератури),

У посібнику зібрані нетрадиційні розробки уроків. Для учителів- словесників, студентів філологічних факультетів.

23.

Храпко Лариса Миколаївна

Через практику – до журналістської компетентності (Матеріали до уроків спецкурсу «Основи журналістики»),

Зібрано матеріали з основ журналістики. Для учнів 8-11 класі, учителів- словесників, студентів.

24

Храпко Остап Йосипович

Роль шкільного радіомовлення у навчально-виховному процесі

Уміщено матеріали з історії радіо, план навчального проекту «Шкільне радіо», роботи гуртка, орієнтовну програму радіопередач на навчальний рік тощо.

25

Дробина Олена Станіславівна

Азбука здоров’я на уроках української мови.

Збірник містить тексти диктантів, завдання для списування, творчі вправи. Може використовуватися на уроках української мови та основ здоров’я у 1-4 класах.

26.

Жовтяк Олександра Степанівна

Міжпредметні зв’язки на уроках математики

Добірка творчих вправ до уроків математики, для позакласних заходів. Має на меті формування предметної компетентності, розширення кругозору учнів, розвиток логічного мислення тощо.

Посібник стане в нагоді вчителям математики, фізики, біології, географії, а також учням.

 

27

Степаненко Тетяна Костянтинівна

Ігри та казки екологічного спрямування для молодших школярів

Посібник допоможе читачам збагнути необхідність дбайливого ставлення до рослин і тварин.

Розрахований на учнів початкової школи, учителів, всіх небайдужих до природи.

 

 

28.

Фепа Ольга Євгенівна

Моя країна--Україна

Посібник містить завдання, складені з використанням народознавчого матеріалу, що допоможе зацікавити учнів як під час уроків, так і при проведенні позакласних заходів.

Розрахований на учнів середніх класів, вчителів.

 

29

Фепа Ольга Євгенівна.

Найрозумніший математик

Інтерактивна гра, покликана знайти серед учнів 5-11 класів претендентів на звання найрозумнішого математика.

Може слугувати як учням, так і вчителям математики.

 

30

Чуб Ганна Миколаївна

Шляхи розвитку пізнавальної активності учнів при вивченні хімії

Посібник містить матеріал, що допоможе зробити уроки хімії цікавими та залучати учнів до позакласної роботи з предмета.

Розраховано на вчителів ЗНЗ, а також може бути корисний для студентів вищих

навчальних педагогічних закладів.

 

31

Коваленко Раїса Олексіївна

Тренінгові форми викладання природознавства у 5 класі

Матеріали збірника містять детальну характеристику тренінгових форм викладання і можуть бути використані вчителями для підготовки уроків-тренінгів.

У збірнику представлений аналіз нової програми «Природознавство. 5 клас», охарактеризовані особливості викладання курсу, представлені розробки уроків-тренінгів

32.

Коваленко Раїса Олексіївна

Здійснення компетентнісного підходу у процесі навчання географії

У методичному посібнику розглянуто теоретичні та практичні засади компетентнісного підходу до навчання географії, описано сутність компетентнісної освіти, її практичне значення, визначені характеристики географічної компетентності, представлено орієнтовні схеми уроків компетентнісного спрямування. У посібнику подано методику створення та приклади особистісно-орієнтованих завдань. Практична частина містить розробки різних типів уроків з теми «Природа Євразії».

Матеріали методичного посібника рекомендовані вчителям географії.

33.

Савченко Вікторія Іванівна

Діяльнісний підхід як засіб формування в учнів науково-природничої компетентності

Посібник містить обгрунтування необхідності формування ключових компетентностей випускниками загальноосвітніх навчальних закладів; опис технології діяльнісного підходудо навчання учнів при вивченні хімії і біології, матеріали з власного досвіду проведення уроків із застосуванням різних технологій для формування в учнів предметних компетентностей.

34.

Ємець Віра Михайлівна

Дидактичні ігри на уроках української мови – засіб підвищення пізнавальної активності учнів

Посібник містить класифікацію дидактичних ігор, ігри-загадки, кросворди, ребуси, які можна використати як на уроках, так і в позакласній діяльності, а також розробки уроків. Посібник може стати у нагоді вчителям початкових класів, української мови, студентам.

35

Комлєва Світлана Михайлівна

Розвиток  логічного мислення на уроках історії

 

Посібник містить розробки уроків з історії України та Всесвітньої історії в 9 класі, приклади використання ейдетики, логічних схем та карт знань. Розробка має багато ілюстрацій та електронну версію.

36

Лубенська Наталія Іванівна

Створення ситуації успіху через формування ключових компетентностей учнів

Посібник містить розробки уроків, матеріали для проведення різноманітних позакласних заходів.

 

37

Дробина Олена Станіславівна

Сучасний підхід до розвитку мовленнєвої компетентності

Збірка містить тематичні статті, добірку сучасних технологій, методів, дидактичних ігор, матеріали для роздумів, вправ та ін.

38

Фепа Ольга Євгенівна

Сіючи розумне, добре, вічне

Посібник містить тести, розробки виховних заходів та методичні рекомендації щодо їх проведення.

39

Коваленко Раїса Олексіївна і інші

Україна у світі: природа, населення (Практичні роботи, дослідження)

Містить розробки практичних робіт і досліджень з географії  у 8 класі

40

Бабенко Лілія Григорівна

Дебатні технології як засіб розвитку системного мислення при вивченні історії в школі

Містить рекомендації з підготовки до дебатів та використанню дискусії на уроках історії

Заступник директора з навчально-виховної роботи Чуб Г.М.


uCoz