Затверджено

на засіданні атестаційної комісії

«16»  жовтня  2019  р.                    протокол   №2

 

Графік

проведення атестації педагогічних працівників

опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1Кобеляцької районної ради Полтавської області»

у 2019-2020 н.р.

 

п/п

Зміст роботи

термін

відповідальний

1.

Ознайомлення педагогічних працівників з «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників»

До 18.10.19

Голова атестаційної комісії

2.

Ознайомлення з вимогами до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань

До 18.10.19

Голова атестаційної комісії

3.

Складання індивідуальних планів проходження атестації педагогічними працівниками

До 21.10.19

педпрацівники, що атестуються

4.

Складання графіка проведення відкритих уроків і позакласних заходів та ознайомлення з ним

До 25.10.19

секретар

5.

Підготовка методичних посібників учителями, що претендують на присвоєння (підтвердження) педагогічного звання

До 25.01.2020

Учителі, що атестуються

6.

Участь педпрацівників, що атестуються, у засіданнях педрад, МО, нарадах при директору, семінарах, конференціях, олімпіадах, творчих групах тощо.

До 20.02.20

Учителі, що атестуються

7.

Виявлення рівня методичної роботи, удосконалення фахової майстерності, методичних знахідок, впровадження в практику роботи ППД, ефективності форм і методів роботи тощо.

До 20.02.20

Члени атестаційної комісії

8.

Аналіз  роботи зі шкільною документацією (ведення журналів, щоденників, особових справ учнів)

До 20.02.20

Члени атестаційної комісії

9.

Аналіз якості перевірки зошитів, виконання навчальних планів і програм

До 20.02.20

Члени атестаційної комісії

10.

Аналіз :

а) роботи вчителів зі слабовстигаючими учнями;

б) роботи з обдарованими;

в) консультаційної роботи з учнями.

До 20.02.20

Члени атестаційної комісії

11.

Огляд кабінетів  у вчителів, які атестуються, враховуючи естетику, наявність дидактичних матеріалів, ТЗН, наочності, обладнання тощо.

До 20.02.20

Члени атестаційної комісії

 

12.

Участь у  засіданнях педагогічних рад, нарад при директору з розгляду  атестаційних  матеріалів

Лютий-березень 2020

Голова атестаційної комісії, педпрацівники, що атестуються

13.

Проведення творчого  звіту педпрацівників, що атестуються

Березень 2020 року

Голова атестаційної комісії, педпрацівники, що атестуються

15.

Ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками

До 20.03.2020

адміністрація

16.

Підсумкове засідання атестаційної комісії. Розгляд атестаційних листів педагогічних працівників, які атестуються, прийняття рішень по атестації

До 30.03.2020

Голова атестаційної комісії

 

 

Директор опорного закладу                                   О.П. Іванченко

 

Ознайомлені:

 


uCoz