Затверджено
на засіданні атестаційної комісії
18» жовтня 2018 р. протокол №2

 

Графік

проведення атестації педагогічних працівників

опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1Кобеляцької районної ради Полтавської області»

у 2018-2019 н.р.

 

п/п

Зміст роботи

термін

відповідальний

1.

Ознайомлення педагогічних працівників з «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників»

До 01.10.18

Голова атестаційної комісії

2.

Уточнення списків педкадрів для проведення атестації

До 01.10.18

Секретар, заступник з НВР

3.

Подача заяв про підвищення кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічного звання, перенесення термінів атестації

До 10.10.18

Секретар

4.

Складання списків педпрацівників, взятих на атестацію в поточному навчальному році

До 15.10.18

Секретар, заступник з НВР

5.

Затвердження списків педагогічних працівників, взятих на атестацію в поточному році, ознайомлення з вимогами до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань

До 19.10.18

Голова атестаційної комісії

6.

Складання індивідуальних планів проходження атестації педагогічними працівниками

До 23.10.18

педпрацівники, що атестуються

7.

Складання графіка проведення відкритих уроків і позакласних заходів

До 25.10.18

секретар

8.

Підготовка методичних посібників учителями, що претендують на присвоєння (підтвердження) педагогічного звання

До 25.01.2019

Учителі, що атестуються

9.

Аналіз активності та участі педпрацівників, що атестуються у педрадах, засіданнях МО, нарадах при директору, семінарах, конференціях, олімпіадах, творчих групах тощо.

До 20.02.19

Члени атестаційної комісії

10.

Виявлення рівня методичної роботи, удосконалення фахової майстерності, методичних знахідок, впровадження в практику роботи ППД, ефективності форм і методів роботи тощо.

До 20.02.19

Члени атестаційної комісії

11.

Аналіз  роботи з шкільною документацією (ведення журналів, щоденників, особових справ учнів)

До 20.02.19

Члени атестаційної комісії

12.

Аналіз якості перевірки зошитів, виконання навчальних планів і програм

До 20.02.19

Члени атестаційної комісії

13.

Аналіз :

а) роботи вчителів з слабовстигаючими учнями;

б) роботи з обдарованими;

в) консультаційної роботи з учнями.

До 20.02.19

Члени атестаційної комісії

14.

Огляд кабінетів  у вчителів, які атестуються, враховуючи естетику, наявність дидактичних матеріалів, ТЗН, наочності, обладнання тощо.

До 20.02.19

Члени атестаційної комісії

 

15.

Участь у  засіданнях педагогічних рад, нарад при директору з розгляду  атестаційних  матеріалів

Лютий-березень 2019

Голова атестаційної комісії, педпрацівники, що атестуються

16.

Проведення творчого  звіту педпрацівників, що атестуються

Березень 2019 року

Голова атестаційної комісії, педпрацівники, що атестуються

17.

Підготовка атестаційних матеріалів для розгляду на атестаційній комісії

До 20.03.2019

секретар

18.

Ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками

До 20.03.2019

адміністрація

19.

Підсумкове засідання атестаційної комісії. Розгляд атестаційних листів педагогічних працівників, які атестуються, прийняття рішень по атестації

До 30.03.2019

Голова атестаційної комісії

20.

Підбиття підсумків атестації педагогічних кадрів за навчальний рік у школі, узагальнення матеріалів наказом по школі. Розгляд на засіданнях МО.

До 01.04.2019

Голова атестаційної комісії, секретар, голови МО

 

Директор школи О.П. Іванченко

 


uCoz