Обов'язки та права педагогічного працівника під час атестації

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне вивчення педагогічної діяльності вчителя, за якою визначаються відповідність займаній посаді працівника, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, звання, створення умов для вивчення і поширення педагогічного досвіду.

 


   Пам’ятку складено відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550 (далі — Положення).

   Педагогічний працівник зобов’язаний проходити підвищення кваліфікації та чергову атестацію раз на п’ять років.
   Вимога обов’язково проходити підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років не поширюється на педагогічного працівника, який працює перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу. 
(п. 1.5- 1.7 Положення)

   Педагогічний працівник має право:

   Вільно обирати форми навчання, програми та навчальні заклади для проходження підвищення кваліфікації. (п. 1.7 Положення)


    У разі прийняття на посаду після закінчення вищого навчального закладу — атестуватися не раніше як після двох років роботи на відповідній посаді. (п. 3.13 Положення)

   Проходити позачергову атестацію для підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).
   — Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через три роки після присвоєння попередньої. (п. 1.8 Положення)
   — Для проходження позачергової атестації до 10 жовтня слід подати заяву до атестаційної комісії. (п. 1.8, 3.1 Положення)

   Атестуватися без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо у міжатестаційний період:
  —  йому присуджено наукову ступінь або присвоєно вчене звання; (п. 3.23 Положення) 
   — він підвищив свій освітньо- кваліфікаційний рівень. (п. 1.17 Положення)

   Перенести термін чергової атестації на один рік через: 
   — тривалу тимчасову непрацездатність; 
   — перехід у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу; 
   — інші поважні причини. (п. 3.15 Положення)
   У таких випадках до 10 жовтня до атестаційної комісії необхідно подати відповідну заяву. (п. 3.1 Положення)

   У разі поєднання роботи з навчанням у вищому навчальному закладі за напрямом (спеціальністю) педагогічного профілю — відстрочити чергову атестацію до закінчення навчання. (п. 3.16 Положення)

   Атестуватися без дотримання послідовності у присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації, якщо у міжатестаційний період:
   — підготував переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, які викладає; III етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів- членів Малої академії наук;
   — отримав перемогу (або звання лауреата) у конкурсах фахової майстерності, що проводять центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить навчальний заклад;
   — отримав науковий ступінь, учене (почесне) звання, якщо діяльність за профілем збігається із цим науковим ступенем, ученим (почесним) званням.
(п. 4.7 Положення)

   На збереження присвоєних за результатами попередньої атестації:
   — кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та педагогічного звання у разі поновлення на роботі, яку раніше виконував, незалежно від тривалості перерви у роботі; (п. 3.17 Положення)
   — кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання при переході на роботу з одного навчального закладу до іншого навчального закладу системи загальної середньої освіти та системи дошкільної освіти, за наявності відповідної фахової освіти;  (п. 3.22 Положення)
   — кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання на час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду — до досягнення дитиною шестирічного віку).    (п. 3.14 Положення)

   Ознайомитися під підпис:
   — з графіком проведення атестації — після його затвердження; (п. 3.2 Положення)
   — з характеристикою своєї діяльності — не пізніш як за 10 днів до проведення атестації; (п. 3.4 Положення)
   — з рішенням атестаційної комісії — одразу після її засідання. (п. 3.10 Положення)

Типове положення про атестацію педагогічних працівників 

Кваліфікаційні характеристики педпрацівників для яких встановлені категорії 

 


uCoz